تغییر رنگ چشم در بیماران دچار لک قرنیه، تفاوت رنگ دو چشم، چشم نابینا و یا مشکلات عنبیه با نتایج کاملا موفق در کلینیک چشم پزشکی ایرانیان امکان پذیر است.