كلينيك فوق تخصصي چشم پزشكي ايرانيان آماده ارائه خدمات زير مي باشد:

 1. اصلاح عيوب انكساري شامل نزديك بيني، دوربيني، آستيگماتيسم با تکنیک لیزری هوشمند و شناسائی مردمک به روش های LASEK ، PRK و Femto-LASIK با جديدترين دستگاه لیزر اگزايمر هوشمند و يكى از سريعترين سيستمهاى ليزرى TENEO 317 P, با سرعت KH 500 با شناسايى iris، متعلق به كمپانى Bausch & Lomb آمريكا
 2. روشهاى جديد درمانى در بيماران قوز قرنيه شامل گذاشتن رينگ داخل قرنيه به كمك ليزر فمتوسكند (Zeimer Z6) و پيشگيرى از پيشرفت قوز قرنيه با روش تقويت ساختار قرنيه با جديدترين سيستم KXL 1، شركت Avedro امريكا براى Customized CXL
 3. انجام روش هاي جديد اصلاح پيرچشمي به روش های:
  الف)اصلاح لیزری Supracor و Femto LASIK
  ب)اصلاح پیرچشمی با کارگذاری KAMRA Inlay در قرنیه به کمک فمتوسکند لیزرZeimerZ6
 4. ارائه جدیدترین روشهای اصلاح عیوب انکساری به روش لنزهای داخل چشمی
 5. تزریقات داخل چشمی
 6. رنگ آمیزی لکهای قرنیه به کمک فمتوسکند لیزر
 7. انجام پیوند لایه ای قدامی قرنیع به کمک فمتوسکندلیزر ZeimerZ6
 8. ارائه خدمات پاراكلينيكي شامل، توپوگرافي قرنيه، پاكي متري، OrbScan و عكس برداري تمام ضخامت قرنيه، ابيرومتري (بررسي اعوجاجهاي كل چشم)، ميدان بينايي، بررسي شبكيه OCT و GDX، بررسي سلول هاي اندوليوم قرنيه (Specular Microscopy) ‌و تعيين قدرت لنز داخل چشمي با روشهاي اپتيكي LENSTAR و اولتراسونيك و همچنين بررسي سگمان قدامي چشم با سونوگرافي مافوق صوت UBM
 9. خدمات مشاوره اي بيماري قرنيه، سگمان قدامي و شبكيه
 10. ارائه خدمات اپتومتري، عينك و لنزهاي تماسي
 11. تزریقات داخل چشمی
 12. خدمات مشاوره ای فوق تخصصی توسط همکاران در زمینه بیماری های سگمان قدامی، قرنیه، شبکیه، آب سیاه، استرابیسم و کودکان، پلاستیک و زیبایی چشم