قوز قرنیه چیست
سپتامبر 25, 2016
نقش تقویت قرنیه در درمان
سپتامبر 25, 2016

پیشگیری از اکتازی:

 1. اجتناب از عمل جراحی لیزیک در موارد حد مرز
 2. جراحی های در سطح (مانند پی آر کی و لازک)
 3. پکی متری ضمن عمل (اندازه گیری ضخامت قرنیه)
 4. انتخاب جایگزین برای بیمارانی که گزینه های مناسبی برای عمل نیستند

موارد شایع افزایش خطر ایجاد اکتازی پس از عمل لیزیک در بررسی مقالات:

 • غیر طبیعی بودن توپوگرافی قرنیه قبل از عمل
 • بستر باقی مانده کمتر از 300 میکرون ضمن عمل
 • نزدیک بینی خیلی بالا و نزدیک بینی و آستیگماتیسم
 • سن بیمار کمتر از 25 سال
 • ضخامت قرنیه قبل از عمل کمتر از 500 میکرون

مشاهدات منتشر نشده و جمع آوری شده از 9800 بیمار ریسک های بالقوه ذیل را اضافه می کند:

 • سابقه خانوادگی قوز قرنیه
 • افزایش میزان اعوجاجات رده بالا
 • بهترین دید کمتر از 25/20
 • ناپایداری توپوگرافی و شماره چشم