نقش تقویت قرنیه در درمان
سپتامبر 25, 2016
روشهای نوین درمان پیر چشمی
سپتامبر 25, 2016

پیر چشمی چیست

حد تطابق در سنین مختلف

 • 8 سالگی: 14 تا 16 دیوپتر
 • 25 سالگی 10t تا 2D
 • 40 سالگی 6t تا 2D
 • 60 سالگی 1SD -/+ 1D
 • هر فردی که قادر نباشد در هر زمان 3 دیوپتر تطابق کند پیر چشمی دارد.

راه حل های پیر چشمی:

 • عینک و لنزهای تماسی که ممکن است مورد قبول بیماران واقع نشود.
 • لیزیک یک چشم که ممکن است با عوارضی چون مشکلات Flap، خشکی چشم، مشکلات ترمیم، DLK و کاهش کانتراست بینایی مواجه شویم.
 • لیزیک پرسبیوپیک Presbyopic LASIK: این تکنیک مراحل اولیه را می گذراند و ممکن است باعث Decentration گردد.
 • لنز داخل چشمی چند کانونی: که خود خطر یک عمل داخل چشمی را دارد هر چند که کانتراست را کاهش می دهد و دید رانندگی در شب هم دچار اشکال میشود.
 • لنزهای تطابق پذیر: اینها تطابق کمی دارند و علاوه بر خطر عمل داخل چشمی، محافظت در برابر نور ماوراء بنفش ایفا نمی کنند.
 • CK در یک چشم: که تحمل دید یک چشمی قبل از انجام عمل باید بررسی گردد.
 • ACU focus: قرار دهنده های خیلی نازک قرنیه ای که در دست تجربه است و نتایج اولیه نوید بخش است.