گزارش سفر به هنگ کنک و شرکت در کنگره سالانه انجمن چشم پزشکی اسیا، اقیانوسیه (APAO ) و ارایه سخنرانی در مورد نتایح لنزهای داخل چشمی در درمان قوز قرنیه