گزارش سفر دکتر هاشمیان

نظارات شمسيه
سبتمبر 29, 2016
مقاله برگزیده شده ی دکتر هاشمیان
نوفمبر 7, 2016

گزارش سفر دکتر هاشمیان

آقای دکتر سیدجواد هاشمیان متخصص چشم و فلوشیپ قرنیه گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی ایران (بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)) از تاریخ 17 لغایت 24 شهریور 1395 جهت شرکت در سمینارهای سالیانه انجمن قرنیه اروپا و انجمن جراحان آب مروارید و ریفراکتیو اروپا به کشورهای سوئد و دانمارک جهت ارائه مقاله عزیمت نموده اند که برنامه سفر ایشان به شرح ذیل می باشد:
ایشان در طی این سفر از تاریخ 18 لغایت 19 شهریور 1395 جهت شرکت در سمینار سالیانه اروپایی STAAR ICL Users Meeting به کشور سوئد عزیمت نموددند .
این برنامه ویژه همکاران فوق تخصصی گروه قرنیه می باشد که درآن تازه های کارگذاری لنز داخل چشمی ICL و عوارض آن در سال 2016 با شرکت نماینده های کشورهای مختلف مورد بررسی قرار می گیرد.
ایشان همچین از تاریخ 19 لغایت 21 شهریور 1395 در سیمنار سالیانه انجمن قرنیه اروپا EU Cornea 2016 در کشور دانمارک – کپنهاک حضور داشته و دو مقاله تحت عناوین ذیل ارائه نموده اند.
Long Term Outcomes and Complications of Posterior Chamber Phakic IOL for Correction of High Myopia and Astigmatism (5 years F/U) .
Long Term Outcomes and Complications of Posterior Chamber Phakic IOL for Correction of Myopia and Astigmatism in Keratonous (5 years F/U) .
همچنین از تاریخ 21 لغایت 24 شهریور در کنگره سالیانه انجمن جراحان آب مروارید و ریفراکتیو اروپا (ESCRS) که در کشور دانمارک برگزار گردید بعنوان سخنران مدعو حضور داشته و یک مقاله تحت عنوان
Long Term Outcomes and Complications of Posterior Chamber Phakic IOL for Correction of High Myopia and Astigmatism (5 years F/U) .
و یک پوستر تحت عنوان
Long Term Outcomes and Complications of Posterior Chamber Phakic IOL for Correction of Myopia and Astigmatism in Keratonous (5 years F/U) .
ارائه نموده اند.

آقای دکتر سیدجواد هاشمیان متخصص چشم و فلوشیپ قرنیه گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی ایران (بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)) از تاریخ 2/7/95 لغایت 28/7/95 جهت شرکت در کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی آمریکا و انجمن بین المللی جراحان ریفراکتیو (ISRS) و ارائه مقاله به کشور آمریکا عزیمت نمودند .
ایشان در تاریخ 14 اکتبر 2016 (23 مهرماه 95) با شرکت در سمینار سالیان انجمن بین المللی جراحان ریفراکتیو دو مقاله تحت عناوین ذیل ارائه نمودند.
Long Term Outcomes and Complications of Posterior Chamber Phakic IOL for Correction of High Myopia and Astigmatism (5 years F/U) .
Long Term Outcomes and Complications of Posterior Chamber Phakic IOL for Correction of Myopia and Astigmatism in Keratonous (5 years F/U) .

همچنین ایشان در سمینار سالیانه انجمن قرنیه در تاریخ 15 اکتبر 2016 (24 مهرماه) شرکت نمودند.
ایشان از تاریخ 15 لغایت 18 در کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی که در کشور آمریکا – شیکاگو برگزار شد جهت ارائه دو مقاله شرکت نمودند .
علاوه براین درتاریخ 17 اکتبر 2016 بعلت انتخاب یکی از مقالات ایشان بعنوان مقاله برتر در جلسه AAO Report و ارائه مقاله به AAO. Social Media بمدت ده دقیقه با خبرنگان گروههای بهداشت و سلامت آمریکا گفتگو داشته اند.