اخبار

نوفمبر 7, 2016

گزارش سفر دکتر هاشمیان

گزارش سفر دکتر هاشمیان آقای دکتر سیدجواد هاشمیان متخصص چشم و فلوشیپ قرنیه گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی ایران []
نوفمبر 7, 2016

مقاله برگزیده شده ی دکتر هاشمیان

انتخاب مقاله دکتر سيد جواد هاشمیان عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران به عنوان مقاله برگزیده در كنگره []
نوفمبر 7, 2016

عضو انجمن بین المللی جراحان ریفراکتیو

انتخاب مجدد دكتر سيد جواد هاشميان به عنوان عضو شوراي راهبردي انجمن بين المللي جراحان ريفراكتيو با ارسال نامه []