سپتامبر 25, 2016

عوارض عمل جراحی

عوارض عمل جراحی آب مروارید عمل جراحی آب مروارید یکی از شایعترین و سالمترین اعمال جراحی در تمام بدن […]
سپتامبر 25, 2016

لنزهای داخل چشمی

لنزهای داخل چشمی(IOLS) پیشرفت های جدید شامل لنزهای Restor، Rezoom و کریستالنزها است. لنزهای داخل چشمی، لنزهای مصنوعی هستند […]
سپتامبر 25, 2016

روشهای بیهوشی

روش های بیهوشی در عمل جراحی آب مروارید در روش نوین عمل جراحی آب مروارید، نیاز به بیهوشی عمومی […]
سپتامبر 25, 2016

اصلاح آستیگماتیسم ضمن جراحی آب مروارید

جراحی آب مرواریدهمراه بااصلاح آستیگماتیسم حدود 15 تا 20 درصد افرادیکه آب مروارید دارند ، بیش از 5/1 دیوپتر […]