سپتامبر 25, 2016

عینک آفتابی

عینک های آفتابی مد با لنز ساده محافظ آفتاب هستند که عینک بدون نمره نیز نامیده می شوند . […]
سپتامبر 25, 2016
97cf68eb2faf80a2e5491d80cfaf1ada

لنزهای تماسی

لنزهای تماسی مانند عینک وعمل لیزیک، قادرند دید دور ، نزدیک و آستیکماتیسم شما را اصلاح نمایند. لنزهای تماسی […]