سپتامبر 25, 2016

لازک هوشمند

اصلاح لیزری عیوب انکساری به روش اختصاصی یا بر اساس هدایت جبهه امواج (wave front) روش اختصاصی جراحی لیزری []
سپتامبر 25, 2016

لیزیک

مقدمه لیزیک یک روش جراحی است که در آن یک فلپ که شامل اپیتلیوم قرنیه، لایه ی بومن و []
سپتامبر 25, 2016

لنزهای درون چشمی

مقدمه (IOL (INTRAOCULAR LENSES: لنزهای درون چشمی برای اصلاح نزدیك بینی، دوربینی، آستگماتیسم و آب مروارید كاربرد دارند. برای []
سپتامبر 25, 2016

آب مروارید

آب مروارید چیست؟ آب مروارید از نظر علمی یعنی ایجاد هرنوع کدورت در عدسی چشم. بصورت طبیعی در داخل []