سپتامبر 25, 2016
1b1c12066a4e0c7518f014b7dd904c9a

چشم و کامپیوتر

بچه ها و سندرم دید کامپیوتر بچه ها در آمریکا بطور متوسط روزانه یک تا سه ساعت را برای […]
سپتامبر 25, 2016
25284ab14dae87ae682b3f04c1e3724b

چشم و تغذیه

  تحقیقات کاهش خطر آب مروارید و تخریب لکه زرد ( AMD ) را با مصرف آنتی اکسیدان نشان […]