surgery-3
لیزیک
سپتامبر 25, 2016
surgery-2
لنزهای درون چشمی
سپتامبر 25, 2016

(CK (CONDUCTIVE KERATOPLASTY :

این روش هم در افراد 40 سال به بالا انجام میگیرد.درجات پایین دوربینی 0.75 تا 3.00 دیوپتررا میتوان بطور موقت اصلاح كرد.در این تكنیك از انرژی امواج رادیویی كنترل شده بهره گرفته میشود. گرم شدن حاشیه و محیط قرنیه سبب میگرد تا حاشیه قرنیه مانند كمربند محیط قرنیه را فشرده سازد و انحنای مركز قرنیه افزایش یابد. عمل 3 دقیقه بطول می انجامد. افرادی كه قرنیه بسیار نازك و یا دچار قوز قرنیه میباشند كاندید این عمل نمیباشند.

refractive-2refractive-3

نكته: اساس LTK و CK حرارت دادن الیاف همبند كلاژن قرنیه میباشد. در LTK از لیزر به عنوان منبع حرارتی و در CK از امواج رادویی به عنوان منبع حرارتی بهره گرفته میشود. در هر دو تكنیك ابتدا چشمها بی حسی موضعی میگردند. سپس چندین نقطه در حاشیه قرنیه علامت گذاری میشود و سپس با یك پروب انرژی حرارتی به نقاط علامت گذاری شده اعمال میگردد.
افزایش فشار چشم و احتمال كاهش دید و حساسیت به نور (گذرا) از عوارض این دو تكنیك میباشد.